ដៃគូបញ្ចុះថ្លៃ

 

  ឈ្មោះដៃគូអាជីវកម្ម ប្រភេទអាជីវកម្ម ទំនាក់ទំនង ការផ្តល់ជាពិសេស
  អូឡាំពិក ខ្មែរ ថៃ ភោជនីយដ្ឋាន 016 599 816 10%
  កាកា​ ស៊ុគី  ភោជនីយដ្ឋាន 085 22 57 67 10%- 20%
  ដឹ ស្ករឡា កាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន 017 222 722  15%
  យ៉ូឆា ភោជនីយដ្ឋាន 016 333 568    10% - 15%
  ធី ភី អ កាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន 093 787 587  5%-10%
  នស២រ Milk Tea & Bakery ភោជនីយដ្ឋាន 093 880 099  10%
  សមុទ្រ ភ្នំពេញ ភោជនីយដ្ឋាន 069 800 216   5%
  Queen Bee ភោជនីយដ្ឋាន 096 83 88 688 10%
Sor Coffee & Fresh Juice  ភោជនីយដ្ឋាន 098 236 676 10%
Umi Umi Buffet (BBQ&Soup) ភោជនីយដ្ឋាន 016 680 432 10%-15%
ធារុណ កុំព្យូទ័រ មជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រ 012 681 624  2%-10%
Ice Watch មជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រ 077 654 000 10%-15%
ភ្នំពេញស្ព័តក្លឹប  មជ្ឈមណ្ឌលក្លឹបហាត់ប្រាណ​ 012 889 400​  10%
មីង​ ហួរ មជ្ឈមណ្ឌលក្លឹបហាត់ប្រាណ​  088 363 3335 20%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 016 98 72 98   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842   15%
អាយឃែរ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 012 499 842  15%
ឡាច ប៊ុនអាន អុបទិច មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែក 078 525 455 20%
ឌី ឡាយ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សារថយន្ត  មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សារថយន្ត  076 966 6668  10%
សាលាវ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា 017 666 806 30%
Westline Education Group មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា 015 705 123 10%-20%
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចឹម មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ 077 600 977  5%-30%
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកុមារផ្កាឈូក  មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល 012 791 007 20%
Eliza Salon សម្រស់​​ និងសាឡន 012 313 251 15%
Judy Salon សម្រស់​​ និងសាឡន 016 838 461 15%
សាក អាមួរ ខូលិកសិន ហាងលក់កាបូប 076 966 66 68 20%
គ្រឿងប៉សឺឡែនមីញចូវ ហាងលក់គ្រឿងប៉សឺឡែន 097 96 47 599  10%
មានជ័យ ហាងលក់ទូរសព្ទដៃទំនើប ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ 012 606 277  Free (Case & Screenទូរសព្ទ)
ខ្មែរអប្សរា លក់ទូរសព្ទដៃទំនើប ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ 081 333 316  Free (Case & Screenទូរសព្ទ)
ខេលី Phone Shop  ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ 010 888 385  Free (Case & Screenទូរសព្ទ)
ខេ អាយ អេស លក់ទូរសព្ទដៃទំនើបគ្រប់ប្រភេទ  ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ 012​ 750 800  Free (Case & Screenទូរសព្ទ)
ហាងនំរស្មីតារា ហាងលក់នំខេក 098 777 602 10%
ធី ប៊្លូ ហាងលក់ស្បែកជើង 015 46 36 26 10%
អង្គរទិព្វគ្រុប  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 023 887 899  5%
BALAN BRAND T-SHIRT  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 096 81 82 83 9  10%
LOOK AT ME  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 010 636 569  10%
សាសាប៊ូទិក ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 016 336 162  5%-10%
HVM ORIGINAL STORE  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 016 336 162  10%
មីស្ទ័រ.មេន ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 012 587 798  10%
ផ្ទះកីឡា ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ 011 474 373 / 097 71 76 333 10%-20%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ